Veřejná zakázka: Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3
Systémové číslo: P19V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 07.05.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

Předpokládaná výše nákladů 30 mil. Kč bez DPH za budovu (budovy) a 5 mil. bez DPH za úpravy veřejného prostoru v řešeném území. Předpokládaná hodnota následné zakázky na projekční práce není stanovena.

Zadavatel upozorňuje, že tímto uveřejňuje soutěžní podmínky pro soutěž o návrh podle ustanovení § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, a s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku architektonickou soutěž o návrh s názvem „Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice“.

Z důvodu nedostatku platformy E-ZAK pro vyhlášení „soutěže o návrh“ zvolil zadavatel pro vyhlášení modul „zjednodušené podlimitní řízení“. Zadavatel doporučuje prostudovat dokument „Pokyny k elektronickému odevzdání“, který je součástí zadávací dokumentace a obsahuje dodatečné pokyny a rady k elektronickému odevzdávání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Kamenice
 • IČO: 00261220
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Míru 219
  40721 Česká Kamenice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-023770

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-kamenice.cz) a dále v listinné podobě na adresu sídla zadavatele (viz soutěžní podmínky)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky