Veřejné zakázky města České Kamenice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Česká Kamenice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní zhotovení a dodání Českokamenických novin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2023 18.12.2023 10:00
Sochy na turistickou atraktivitu „Orloj“ v České Kamenici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2023 06.12.2023 10:00
Odstavná plocha v ul. Děčínská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.11.2023 05.12.2023 10:00
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice
podlimitní Hodnocení 08.09.2023 30.10.2023 10:00
všechny zakázky