Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

Předpokládaná výše nákladů 30 mil. Kč bez DPH za budovu (budovy) a 5 mil. bez DPH za úpravy veřejného prostoru v řešeném území. Předpokládaná hodnota následné zakázky na projekční práce není stanovena.

Zadavatel upozorňuje, že tímto uveřejňuje soutěžní podmínky pro soutěž o návrh podle ustanovení § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, a s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku architektonickou soutěž o návrh s názvem „Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice“.

Z důvodu nedostatku platformy E-ZAK pro vyhlášení „soutěže o návrh“ zvolil zadavatel pro vyhlášení modul „zjednodušené podlimitní řízení“. Zadavatel doporučuje prostudovat dokument „Pokyny k elektronickému odevzdání“, který je součástí zadávací dokumentace a obsahuje dodatečné pokyny a rady k elektronickému odevzdávání.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-kamenice.cz) a dále v listinné podobě na adresu sídla zadavatele (viz soutěžní podmínky)
Kontakt: vysvětlení soutěžních podmínek: ceskakamenice@arch-souteze.cz

technické problémy s odevzdáváním: m.hlavnicka@ceska-kamenice.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 07.05.2019 13:00
Datum zahájení: 01.03.2019 10:00