Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na energetická opatření v budovách CDM č. p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 21.12.2022 10:00
Obnovení retenční schopnosti malé vodní nádrže nad koupalištěm, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 21.12.2022 10:00
Oprava a rekonstrukce střechy Domova pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 19.10.2022 09.11.2022 10:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Jateční u garáží na p. p. č. 1271/1, v k. ú. Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2022 02.11.2022 10:00
Technicko-inženýrská obslužnost obytné zóny „Skalka“
podlimitní Zadáno 07.09.2022 14.10.2022 10:00
Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2022 07.10.2022 10:00
Zpracování studie proveditelnosti na revitalizaci Huníkovského rybníka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 17.06.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na čištění odpadních vod v obci Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 31.01.2022 10:00
Rekonstrukce ulice Nerudova vč. odvodnění, Česká Kamenice
podlimitní Zadáno 27.10.2021 30.11.2021 10:00
Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Palackého č. 535 – výměna venkovních oken a dveří a další souvisejí práce
podlimitní Zadáno 14.10.2021 02.11.2021 10:00
Obnova podlahy ve sportovní hale včetně výměny zdroje vytápění, ulice Dukelských hrdinů 183, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 08.10.2021 10:00
Svoz a likvidace odpadů pro město Česká Kamenice 2021+
nadlimitní Zadáno 11.06.2021 19.07.2021 10:00
Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Palackého č. 535
podlimitní Zadáno 22.03.2021 08.04.2021 10:00
Roboti sada SŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 10.02.2021 10:00
Multifunkční display se stojanem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 21.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››