Veřejná zakázka: Školní zahrada u ZŠ Komenského 360 a ZŠ a Gymnázia Palackého 535

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 79
Systémové číslo: P20V00000033
Datum zahájení: 06.08.2020
Nabídku podat do: 24.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Školní zahrada u ZŠ Komenského 360 a ZŠ a Gymnázia Palackého 535
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), pokud je v těchto zadávacích podmínkách uveden odkaz na ZZVZ, jedná se pouze a jen o analogické použití daného ustanovení ZZVZ.

Zadavatel stanoví, že tato zakázka je rozdělena na celkem 2 části s tím, že dále je v této výzvě a jejích přílohách vymezen rozsah těchto částí a jsou stanovena pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání jednotlivých částí.

Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídky do jedné, vícero nebo všech částí této zakázky, přičemž zadavatel postupuje při výběru dodavatele každé části odděleně.

Předmětem této zakázky je:
• v části 1 – školní zahrada ZŠ a Gymnázia Palackého 535,
• v části 2 – školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: rozšířené poptávkové řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 573 094 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Kamenice
 • IČO: 00261220
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Míru 219
  40721 Česká Kamenice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možné podávat v listinné podobě na adresu městského úřadu (nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice), či v elektronické podobě prostřednictvím systému E-ZAK (profil města dostupný na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz, na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz/manual.html je dostupný manuál pro dodavatele).

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy