Veřejná zakázka: Vybavení IT učebny s 3D tiskem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 71
Systémové číslo: P20V00000025
Datum zahájení: 10.07.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení IT učebny s 3D tiskem
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 části s názvem:
1. část: Nákup HW vč. SW
2. část: Roboti sada pro předškoláky
3. část: Roboti sada pro 1. stupeň ZŠ
4. část: Roboti sada pro 2. stupeň ZŠ
5. část: Roboti sada SŠ
6. část: Nákup 3D Tisk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: rozšířené poptávkové řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 184 791 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace
 • IČO: 64707130
 • Poštovní adresa:
  Dukelských hrdinů 328
  40721 Česká Kamenice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku je možné podávat v listinné podobě na adresu Centrum dětí a mládeže
Česká Kamenice, příspěvková organizace, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká
Kamenice, či v elektronické podobě prostřednictvím systému E-ZAK - profil
zadavatele dostupný na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy