Veřejná zakázka: Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Palackého č. 535

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 111
Systémové číslo: P21V00000021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021362
Datum zahájení: 22.03.2021
Nabídku podat do: 08.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Palackého č. 535
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel stanoví, že tato zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na celkem 2 části s tím, že dále je v této výzvě a jejích přílohách vymezen rozsah těchto částí a jsou stanovena pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání jednotlivých částí.

Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídky do jedné, vícero nebo všech částí této zakázky, přičemž v souladu s § 101 odst. 1 postupuje zadavatel při výběru dodavatele každé části odděleně.
předmět zakázky

Předmětem této zakázky je:
• v části 1 – energetická opatření na ZŠ a Gymnázium, ul. Palackého č. 535 – zateplení, výměna zdroje vytápění a další souvisejí práce,
• v části 2 – energetická opatření na ZŠ a Gymnázium, ul. Palackého č. 535 – výměna venkovních oken a dveří a další souvisejí práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 019 502 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Kamenice
 • IČO: 00261220
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Míru 219
  40721 Česká Kamenice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-kamenice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy