Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní zhotovení a dodání Českokamenických novin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2023 18.12.2023 10:00
Sochy na turistickou atraktivitu „Orloj“ v České Kamenici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2023 06.12.2023 10:00
Odstavná plocha v ul. Děčínská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.11.2023 05.12.2023 10:00
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice
podlimitní Hodnocení 08.09.2023 30.10.2023 10:00
Zadláždění prostoru tržnice a doplnění chodníčku okolo dětského hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 15.09.2023 10:00
Turistická atraktivita „Orloj“ v České Kamenici
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2023 13.09.2023 10:00
Oprava čtyř bytových jader v bytových domech ve vlastnictví města Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2023 04.09.2023 10:00
Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice
podlimitní Zadáno 09.08.2023 08.09.2023 10:00
Oprava bytových jader bytového domu Pražská, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.06.2023 10.07.2023 10:00
Nádoby pro Českou Kamenici
podlimitní Zadáno 30.05.2023 19.06.2023 09:30
Energetická opatření v budově ZUŠ, Komenského 481, 407 21 Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2023 31.05.2023 10:00
SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2023 29.05.2023 10:00
Nákup 3 kusů elektromobilů pro pečovatelskou službu, Česká Kamenice II
podlimitní Zadáno 01.01.2023 17.01.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na energetická opatření v budovách CDM č. p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 21.12.2022 10:00
Obnovení retenční schopnosti malé vodní nádrže nad koupalištěm, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 21.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››