Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na akci "Výstavba RD a komunikace v ulici Dukelských hrdinů, Česká Kamenice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.10.2019 10.10.2019 17:00
Oprava chodníku v ulici Tyršova, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 17.10.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce ulice Dvořákova, Česká Kamenice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2019 02.10.2019 14:00
Zpracování studie na akci "Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2019 02.10.2019 14:00
Zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce ulice Sládkova, Česká Kamenice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2019 02.10.2019 13:00
Zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu "Energetické úspory v objektu ZŠ Komenského"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2019 18.09.2019 16:00
Zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu "Energetické úspory v objektu ZŠ Palackého"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2019 18.09.2019 16:00
Výměna oken na budově MŠ 182 ul. Komenského, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2019 09.09.2019 21:00
Oprava kanalizace školní jídelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2019 29.08.2019 08:00
Rekonstrukve veřejného osvětlení, ulice Smetanova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.08.2019 09.08.2019 08:00
Oprava fasády na budově mateřské školy č. p. 182, ulice Komenského, Česká Kamenice na st. p. č. 347
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 14.08.2019 10:00
Projektové práce a autorský dozor k projektu rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice
podlimitní Zadáno 24.07.2019 30.09.2019 16:00
Projektové práce k projektu KODUS Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 06.09.2019 11:00
Zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce ulice Nerudova a Vrchlického, Česká Kamenice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.07.2019 12.07.2019 13:00
Komunikace ulice Za koupalištěm- Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016