Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova víceúčelového sportovního hřiště - Česká Kamenice, p.p.č. 108/3
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2020 22.09.2020 09:00
Školní zahrada u ZŠ a Gymnázia Palackého 535
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2020 22.09.2020 09:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu střechy a odizolování Domova důchodců a pečovatelská služba, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 22.09.2020 09:00
Dodávka tabletů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 17.08.2020 09:00
Vybavení IT učebny s 3D tiskem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 24.07.2020 10:00
Obnova parku u Mariánské kaple v České Kamenici
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 26.02.2020 12:00
Administrace projektů z IROP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2019 16.12.2019 08:00
Zhotovení a dodání periodika Českokamenické noviny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 15.01.2020 11:00
Řešení bezbariérových tras na silnici I/13, Česká Kamenice - koordinace, administrace a podání žádosti o dotaci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2019 04.12.2019 10:00
Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice - koordinace, administrace a podání žádosti o dotaci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2019 04.12.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na akci " Řešení bezbariérových tras na silnici I/13, Česká Kamenice "
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2019 02.11.2019 15:00
Zpracování projektové dokumentace na akci " Rekonstrukce ulice 5. května na p. p. č. 2553/2, 2554/1, 2554/2 v k. ú. Česká Kamenice "
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2019 22.10.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce ulice Dvořákova, Česká Kamenice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2019 02.10.2019 14:00
Zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu "Energetické úspory v objektu ZŠ Komenského"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2019 18.09.2019 16:00
Zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu "Energetické úspory v objektu ZŠ Palackého"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2019 18.09.2019 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016