Veřejná zakázka: D2D - nákup kontejnerů a nádob na odpad

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 47
Systémové číslo: P20V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.01.2020
Nabídku podat do: 07.02.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: D2D - nákup kontejnerů a nádob na odpad
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontejnerů a nádob na odpad dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Jedná se o následující položky:
• Velkoobjemový kontejner (4 ks)
• Nádoba černá (1500 ks)
• Nádoba hnědá (750 ks)

Veřejná zakázka je realizována v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009618.

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 887 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Kamenice
 • IČO: 00261220
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Míru 219
  40721 Česká Kamenice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-kamenice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky