Veřejné zakázky města České Kamenice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Česká Kamenice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Školní zahrada u ZŠ Komenského 360 a ZŠ a Gymnázia Palackého 535
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 24.08.2020 10:00
Dodávka tabletů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2020 17.08.2020 09:00
Vybavení IT učebny s 3D tiskem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2020 24.07.2020 10:00
Dodávka tabletů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2020 22.07.2020 09:00
Řešení bezbariérových tras na silnici I/13, Česká Kamenice, SO 03 Přechod pro chodce u č. p. 373 ul. Dukelských hrdinů
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 13.07.2020 09:00
Energetická opatření v budovách CDM č. p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - zpracování projektové studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2020 03.07.2020 09:00
Energetická opatření na Domě kultury 288, Česká Kamenice - zpracování projektové studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2020 03.07.2020 09:00
Výměna střešní krytiny na bytovém domě ul. Pražská č.p. 651-2, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2020 10.07.2020 09:00
Vybudování nového bezbariérového přechodu pro chodce na silnici I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici
podlimitní Hodnocení 24.04.2020 15.05.2020 09:00
všechny zakázky