Veřejné zakázky města České Kamenice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Česká Kamenice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na energetická opatření v budovách CDM č. p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 21.12.2022 10:00
Obnovení retenční schopnosti malé vodní nádrže nad koupalištěm, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 21.12.2022 10:00
Oprava a rekonstrukce střechy Domova pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 19.10.2022 09.11.2022 10:00
Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2022 07.10.2022 10:00
všechny zakázky