Veřejné zakázky města České Kamenice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Česká Kamenice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Palackého č. 535 – výměna venkovních oken a dveří a další souvisejí práce
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 02.11.2021 10:00
Prodloužení kanalizačního řadu a napojení RD od ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2021 26.10.2021 10:00
Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu, ul. Palackého č. 535
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2021 08.04.2021 10:00
všechny zakázky