Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova víceúčelového sportovního hřiště - Česká Kamenice, p.p.č. 108/3
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je obnova víceúčelového sportovního hřiště v České Kamenici v ulici Komenského na p. p. č. 108/3 v k. ú. Česká Kamenice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky je možné podávat v listinné podobě na adresu městského úřadu (nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice), či v elektronické podobě prostřednictvím systému E-ZAK (profil města dostupný na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz, na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz/manual.html je dostupný manuál pro dodavatele).
Kontakt: Dotazy a technické problémy s odevzdáním elektronické nabídky:
Tomáš Bartoň, vedoucí ORIŽP
tel.: +420 770 193 331
e-mail:t.barton@ceska-kamenice.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: rozšířené poptávkové řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.09.2020 09:00
Datum zahájení: 04.09.2020 15:05