Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky „Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice“ jsou stavební úpravy stávajících bytových domů. Předmětem stavebních úprav je zateplení obálky bytového domu č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice, novou hydroizolaci základů a výměnu střešní krytiny objektu. Rozsah stavebních prací veřejné zakázky je detailně popsán v projektových dokumentacích pro stavební povolení a provedení stavby, které tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-kamenice.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 12.07.2019 10:00
Datum zahájení: 10.06.2019 14:59
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):