Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba chodníku na silnici II/263 v ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice
Odesílatel Tomáš Bartoň
Organizace odesílatele Město Česká Kamenice [IČO: 00261220]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2020 10:15:26
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - odpověď

Text žádosti:
Dobrý den,
prosím o vysvětlení ZD:
Součástí výkazu výměr je SO 402 – Vyvolaná přeložka sloupů nadzemního vedení – CETIN ( provede CETIN). Rozumí tomu uchazeč správně, že tento objekt nemá oceňovat?

Odpověď:
Dobrý den,
ano, součástí výkazu výměr je SO 402 - Vyvolaná přeložka sloupů nadzemního vedení, kterou bude realizovat CETIN, tj. tuto kapitolu prosíme nenaceňovat.
Děkuji.


S pozdravem
Tomáš Bartoň
vedoucí odboru