Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a montáž plastových oken, bytový dům ul. Žižkova č.p. 553, 407 21 Česká Kamenice
Odesílatel Petra Šafránková
Organizace odesílatele Město Česká Kamenice [IČO: 00261220]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2019 10:15:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodávka a montáž plastových oken, bytový dům ul. Žižkova č.p. 553, 407 21 Česká Kamenice


Přílohy
- signed_6695-2019_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_-_Dodávka_a.pdf (650.95 KB)

Původní zpráva

Datum 25.06.2019 14:37:04
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

žádám Vás o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:
V ZD je uveden požadavek na dodávku a montáž včetně zednického zapravení nových plastových oken dvoukřídlých, otevíraných (včetně mikroventilace a ventilace), zasklení izolační dvojsklo, Uw = 1,0, min. 6 komor, barva bílá.
Tímto zadavatele upozorňujeme, že při zasklení izolačním dvojsklem nelze dosáhnout požadované hodnoty součinitele prostupu tepla oknem Uw = 1,0. S izolačním dvojsklem dosahuje okno hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2.K. Vztahuje se hodnota uvedená v ZD opravdu k oknu nebo pouze k zasklení? Pokud zadavatel trvá na hodnotě okna Uw = 1,0, je nutné použít pro zasklení izolační trojsklo. Děkuji za upřesnění.

Dotaz č. 2:
Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Děkuji za upřesnění.